Thứ 2 - Thứ 6 (28.12.2020 - 01.01.2021)

Kết nối trực tuyến với các tu viện Làng Mai


Hướng dẫn các bước ghi danh

*** Dành cho các bạn có thẻ tín dụng
1 - Chọn 1 trong 3 mức giá mà bạn có thể đóng góp


2 - Sau đó nhấp vào nút vàng "Ghi danh"3 - Chọn điền thông tin như trên hình


4 - Điền thông tin cá nhân của bạn


5 - Tạo tài khoản đăng nhập chương trình khóa tu


Dùng email của mình và tạo 1 mật khẩu mới. Sau đó dùng tài khoản này mỗi khi đăng nhập vào khóa tu.

6 - Truy cập vào khóa tu


Khi đăng nhập thành công, hãy chọn vào biểu tượng của khóa tu (như hình) để bắt đầu truy cập nội dung khóa tu.

*** Dành cho các bạn đóng lệ phí qua chuyển khoản
(Sau khi đã nhận được mã ghi danh từ khóa tu)

1 - Tích vào 1 trong 3 lựa chọn


(Lưu ý: Bạn không cần phải đóng thêm lệ phí ở mục này. Đây chỉ là những bước cần cho việc ghi danh theo mẫu)2 - Sau đó nhấp vào nút vàng "Ghi danh"


3 - Làm theo hướng dẫn trên hình


4 - Điền thông tin cá nhân của bạn


5 - Tạo tài khoản đăng nhập chương trình khóa tu


Dùng email của mình và tạo 1 mật khẩu mới. Sau đó dùng tài khoản này mỗi khi đăng nhập vào khóa tu.

6 - Truy cập vào khóa tu


Khi đăng nhập thành công, hãy chọn vào biểu tượng của khóa tu (như hình) để bắt đầu truy cập nội dung khóa tu.